COS-VEU-ACCIÓ

Laboratori permanent a càrrec de Pere Sais i els col·laboradors de ARS Performance Lab.

El Laboratori pretén crear un espai de trobada, investigació i treball rigurós per a aquells artistes que cercen un aprofundiment en les eines del seu ofici i que desitjen explorar el camp de les arts performatives des d’un prisma alternatiu. Un dels punts de partida principals és, el treball de Jerzy Grotowski, particularment aquell conegut com a «Art as a vehicle».